Vi stödjer VSFB
Som alla ideella föreningar är vi helt beroende av ekonomiskt stöd i form av bidrag och gåvor.
För att kunna existera, utvecklas och verka ute i samhället, är vi tacksamma för alla ekonomiska bidrag, stora som små!
 
Vi vill rikta ett stort och varmt tack till er som stödjer oss idag. Ni är ovärderliga!
Vår förhoppning är att det kommer att bli många fler, framför allt företag.
 
 
Tack till alla er som skänkt gåvor till minne av
Krisztian och Elisabet Norellys son
Varmt tack för alla gåvor
till minne av
Elvira Elmgren
Tack för alla gåvor som
skänkts till minne av
Cajsa Jonssons
 
Klicka på bilden för att läsa mer
Redcats Nordic / Ellos AB
Malaco
Herrljunga Cider
Pärsons Tunna Skivor
Varmt tack för alla gåvor
Till minne av
Magnus Hilltorn Bogren
Tack till alla som skänkt gåvor till minne av Susanne Hasselsjö
Varmt tack för alla gåvor
till minne av
Jonas Hellström
Tack till alla som skänkt
gåvor till minne av
Olle Nordqvist