Styrelsen
Här finns information om våra olika styrelser, även de olika sektionerna.
Kontakta gärna huvudsektionen i Göteborg eller de lokala sektionerna direkt.

För mer generella frågor rörande föreningen och dess verksamhet, använd gärna vårt kontaktformulär här på hemsidan.

I föreningen VSFBs stadgar är det beslutat att huvudstyrelsen skall bestå av:
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, fem ledamöter samt två suppleanter.
 

 
VSFBs styrelse i Göteborg - Huvudsektion
 
Ordförande Kjell Westerlund ordforande@vsfb.se
Vice ordförande Kjell-Eric Stolt  
Sekreterare Lena Olsson sekreterare@vsfb.se
Kassör Marie-Louise Hansen ekonomi@vsfb.se
Ledamot Eva Holmqvist  
Ledamot Roger Persson  
Ledamot Christine Fia Lindholm Skiöldhake  
Ledamot Hans Engwall  
Ledamot Ida Wallström  
Suppleant Elin Klang  
Suppleant    
Revisor Carin Ringblom von Bahr  
Revisor Sven-Anders Bondebjer  
Revisor, suppleant Bengt Svensson  


 
VSFBs styrelse i Lysekil (Bohuslän) - Lokal sektion
 
Ordförande Urban Johansson  
Vice ordförande    
Sekreterare Kurt Jansson  
Kassör Lars Skoog  
Ledamot Birgitta Malmström  
Ledamot Viola Johansson  
Ledamot Barbro Gustavsson  
Suppleant    
 


VSFBs styrelse i Sjuhärad (Borås med omnejd) - Lokal sektion
 
Ordförande Maritha Molin  
Sekreterare Kerstin Johansson  
Kassör Carl-Erik Claesson  
Ledamot Marie Hagestad  
Ledamot Monica Magnusson sjuharad@vsfb.se
Suppleant
Lena Kristiansen
Karin Carlsson
 
Revisor
Lennart Löfqvist