Styrelsen
Här finns information om våra olika styrelser, även de olika sektionerna.
Kontakta gärna huvudsektionen i Göteborg eller de lokala sektionerna direkt.

För mer generella frågor rörande föreningen och dess verksamhet, använd gärna vårt kontaktformulär här på hemsidan.

I föreningen VSFBs stadgar är det beslutat att huvudstyrelsen skall bestå av:
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, fem ledamöter samt två suppleanter.
 

 
VSFBs styrelse i Göteborg - Huvudsektion
 
Ordförande Kjell Westerlund ordforande@vsfb.se
Vice ordförande Roger Persson  
Sekreterare Kjell-Eric Stolt sekreterare@vsfb.se
Kassör Marie-Louise Hansen ekonomi@vsfb.se
Ledamot Hans Engwall  
Ledamot Per Hellsten  
Ledamot
Elin Klang
 
Ledamot Morgan Scammel  
Ledamot Christine Skiöldhake  
Suppleant Ida Wallström  
Suppleant Anders Wendelsson  
Revisor Benny Helgesson  
Revisor Carin Ringblom von Bahr  
Revisor, suppleant Sven-Anders Bondebjer
 


 
VSFBs styrelse i Lysekil (Bohuslän) - Lokal sektion
 
Ordförande Urban Johansson  
Vice ordförande    
Sekreterare Kurt Jansson  
Kassör Lars Skoog  
Ledamot Birgitta Malmström  
Ledamot Viola Johansson  
Ledamot Barbro Gustavsson  
Suppleant    
 


VSFBs styrelse i Malmö - Lokal sektion
 
Ordförande Margreth Danielsson  
Vice ordförande Jenny Johansson  
Sekreterare Linda Mårtensson  
Kassör Monica Heinel Foerster  
Ledamot Inger Oxing  
Suppleant
Lena Holmberg
Ulrica Rydström
 
Revisor
Leon Nawrot
 
Revisor suppleant Katarina Broberg  
 


VSFBs styrelse i Sjuhärad (Borås med omnejd) - Lokal sektion
 
Ordförande Maritha Molin  
Sekreterare Kerstin Johansson  
Kassör Carl-Erik Claesson  
Ledamot Marie Hagestad  
Ledamot
Monica Magnusson
Karin Carlsson
sjuharad@vsfb.se
Suppleant
Marie Nyman
Jan Carlsson
 
 
Revisor
Lennart Löfqvist