Vad är SAMS?

Här finns information om paraplyorganisationen SAMS och vilka som organisationer som ingår i denna samverkan.

SAMS är en samordnande och opinionsbildande organisation för föreningar som organiserar människor som drabbats av dödsfall i familjen. Dessa föreningar bedriver stödjande verksamhet i de drabbades sorgeprocess.

Föreningarna i SAMS bedriver preventiv- och informationsverksamhet riktad till såväl drabbade som till personer som på olika sätt kommer i kontakt med dem.

De föreningar som ingår i SAMS är:

Randiga Huset

SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd

VIMIL - Vi som mist någon mitt i livet

VSFB - Vi Som Förlorat Barn

FEBE - Nätverk för föräldrar som förlorat barn

Vad SAMS har gjort hittills:


SAMS har uppvaktat Socialdepartementet vid flera tillfällen med syfte att ändra de regler som styr möjligheten att söka statsbidrag för föreningarna inom SAMS. 2013 tillkom gruppen Stöd till efterlevande som en av de grupper inom det sociala området som är berättigade till att söka statsbidrag för sin verksamhet. 

SAMS har spelat in filmen ”I sorgens tid”, som handlar om mötet med personer som drabbats av en anhörigs död. Filmen finns på Youtube. 

SAMS genomför varje år utvecklingsdagar för nyckelpersoner inom medlemsorganisationerna. Syftet med dessa dagar är att stärka medlemsorganisationernas arbete med att ge stöd till efterlevande.

SAMS bedriver lobbyverksamhet och uppvaktar olika statliga myndigheter för att förändra de regler som nu gäller för ”sjukskrivning” på grund av sorg. SAMS arrangerar seminarier riktade till de som inom sina yrken möter efterlevande med.

Vad vill SAMS göra:

SAMS vill arbeta för att föreningarna inom SAMS blir allmänt kända och respekterade.

SAMS vill underlätta för efterlevande att få kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation.

SAMS vill arbeta för att förbättra villkoren för personer som på grund av sorg behöver vara sjukskrivna.

SAMS vill vara en expertorganisation som ska kunna vara en remissinstans och idégivare när det gäller frågor som berör sorg och sorghantering.

Vill du veta mer om SAMS? Gå in på SAMS egen hemsida »  

thin

Vi använder oss av cookies ("kakor") vilket tillåter oss att bättre förstå och leverera sidans innehåll till dig. Genom att fortsätta godkänner du vår policy. Klicka för att läsa mer.