Vi välkomnar Febes medlemmar till VSFB

Som ni säkert vet har det under en längre tid arbetats fram ett samgående mellan Febe och föreningen VSFB - Vi Som Förlorat Barn.
Nu är sammanslagningen genomförd och Febes hemsida stängdes ner den 20 december och pekas nu om till VSFBs hemsida under en övergångsperiod.

Febes tidigare träffar i Stockholm, Medelpad och Ångermanland kommer att fortsätta i samma varma gemenskap men nu i VSFBs regi. Ni hittar alla gruppers träffdatum här på hemsidan under aktiviteter. Från och med marsnumret kommer aktiviteterna även att finnas med i vår medlemstidning Fjärilen som går ut till alla betalande VSFB-medlemmar.

Under 2023 betalar ni medlemsavgiften till VSFB.
I VSFB kostar ett enskilt medlemskap 200:- / år och ett familjemedlemskap 300:- / familj, adress och år.

Som medlem har man möjlighet att gå på alla träffar som bjuds in till runt om i landet. Man får medlemstidningen Fjärilen i brevlådan fyra gånger per år där ni är välkomna med träfftider, Dikter, Läsarna berättar eller annat ni vill dela.

VSFB har även en sluten samtalsgrupp på Facebook för föräldrar och en för vuxna syskon samt en info-sida.
Som betalande medlem får man även ett minneskort på årsdagen, tips och inbjudningar till aktiviteter samt utbildningar för dem som önskar bli stödperson och önskar hålla i en grupp.


Har ni några frågor angående föreningen, medlemskap eller tycker det är svårt att göra en medlemsansökan mm får mer än gärna ringa till Marie-Louise eller Susanne på kansliet. Vi hjälper er gärna.

Växel 031-82 82 80
Marie-Louise Hansen, kansli / ekonomi 0725 - 25 22 14 kansli@vsfb.se
Susanne Hedrén, stödsamordnare 0722 - 25 22 11 info@vsfb.se

Vi hoppas att ni alla ska känna er varmt välkomna till gemenskapen i VSFB

VSFBs styrelse och kansli