Ge ett bidrag eller gåva

VSFB är en ideell förening och som alla ideella föreningar är vi helt beroende av ekonomiskt stöd i form av bidrag och gåvor. För att kunna existera, utvecklas och verka ute i samhället, är vi tacksamma för just ditt ekonomiska bidrag! Litet som stort, allt är lika varmt välkommet!

Så här kan du stöda vårt arbete och hjälpa oss att sprida vår verksamhet

Skänk en gåva via Swish till 1 236 038 608

Alla bidrag är välkomna! Hjälp oss att föra vårt föreningsarbete framåt! Tack på förhand!

Vad används pengarna till?
Vår strävan är att på olika sätt nå ut till alla som förlorat barn eller syskon samt alla som i sin profession kommer i kontakt med föräldrar och syskon i sorg.

Vi vill med vår hemsida, våra slutna samtalsgrupper på Facebook, vårt informationsmaterial samt genom VSFBs utbildade stöd- och kontaktpersoner i våra samtalsgrupper och sektioner att människor i sorg ska kunna mötas i en gemenskap av förståelse, ett igenkännande och för att få se att detta ofattbara går att överleva. Att de som redan vandrat en lång bit på sorgens väg ska kunna lotsa de nydrabbade en bit på vägen.

Vi har föreläsare som på olika sätt kan beskriva sorgen, saknaden, krisreaktionerna och ”efterlivet”. Detta för att vi lättare ska kunna förstå det oförståeliga och låta oss se att vår sorg är helt naturlig, hur vår sorgereaktion eller sorgbearbetning än ser ut.

Vi arbetar med olika former av stöd och kompetensutveckling för dem som är eller vill vara stöd för andra. Vidare håller vi föredrag och sprider information till samhällets olika instanser för att ge vägledning och ökad förståelse vad det gäller kris- och sorgereaktioner samt betydelsen av ett bra bemötande av anhöriga som förlorat barn.

VSFB ingår också i ett nätverk av liknande föreningar såväl i Sverige som i övriga Norden. Vi finns också representerade i den samordningsgrupp i Göteborg som upprättades efter tsunamikatastrofen 2004. Vi strävar hela tiden efter att samarbeta med andra föreningar, organisationer, kommuner m.fl och var bl.a med och startade SAMS i februari 2007. SAMS står för SamArbete för Människor i Sorg och är en paraplyorganisation för ideella föreningar som stöder människor i sorg.

Kort sammanfattat går pengarna till:
- Stödarbete via personliga möten, telefon eller e-post
- Stöd och kontaktpersonsverksamhet
- Uppstart av samtalsgrupp och sektioner någonstans i Sverige
- Informationsmaterial
- Tryckkostnader
- Utskick/porto/kuvert
- Lokalkostnader
- Telefonkostnader
- Annonser
- Administration/uppdatering av hemsida
- Föreläsararvoden
- Medlemsaktiviteter
- Utbildning och kompetensutveckling
- Medlemstidning
- Minneskort till våra medlemmar
- Slutna samtalsgrupper på Facebook