Välkommen till VSFBs Syskongrupp.
En mötesplats för oss över 18 som förlorat syskon.

 • Har du förlorat syskon? Är allt förändrat och måste omvärderas?
 • Känns det som om din sorg hamnat i bakgrunden?
 • Vill du prata om ditt döda syskon? Sörjer du på ett sätt som omgivningen ifrågasätter?
 • Blir du bemött som du önskar och behöver av vänner och familj?
 • Aktar du dig för att belasta dina föräldrar med ännu mera sorg?
 • Känner du dig delaktig i olika ritualer som minnesstund, begravning o.s.v?
 • Har du vänner och kollegor som inte verkar förstå?
 • Frågar folk hur din mamma mår, men inte hur det är med dig?
 • Går du in och ut ur sorgen?
 • Finns det utrymme för dig att vara i sorgen?
 • Känns det som om mamma och pappa inte finns kvar på samma sätt som innan?
 • Bearbetar du sorgen eller bearbetar sorgen dig?

Alla som förlorat ett eller flera av sina syskon - oavsett ålder, dödsorsak, religion, språk eller socialgrupp kan bli medlemmar i VSFB. Det gör oss hjärtskärande ledsna över att vi är så många som mist syskon men vi är samtidigt glada att du hittat hit till vår grupp. När du nu kommit hit korsas våra vägar utifrån att vi har drabbats av en svårighet i livet och möts i en likartad problematik. Alla har vi en sak gemensamt. Känner du igen dig? Känner du någon som du tror vill vara med?

Bär inte sorgens börda ensam!

Du kan bli medlem när som helst!

Om du är nydrabbad eller om du har gått och burit på en sorg i många år har ingen betydelse för medlemskapet. Det viktiga är att du hittat till oss!

VSFB är en förening som växer efter hand som vi får medlemmar på olika orter i landet, när samtalsgrupper startas och vi får nya kontaktpersoner som gått vår utvecklingshelg. Ett medlemskap i VSFB kostar inte många kronor.

Som medlem får du följande

 • Syskonträff i Göteborg varje höst. Samtal med andra syskon, föreläsning/workshop, god mat och hotellövernattning.
 • Möjligheter att få kontakt med andra personer som också förlorat ett eller flera barn/syskon.
 • Kontakt med någon av VSFB:s stödpersoner (som också har förlorat syskon) för dig som är i behov av det.
 • Inbjudan till föreläsningar, aktiviteter, gemensamma resor m.m. som de olika sektionerna och grupperna erbjuder.
 • Medlemstidningen Fjärilen fyra gånger per år.
 • Minneskort skickas vid årsdagen.
 • Gratis informationsmaterial om föreningen att dela ut i din närhet, om du vill.
 • VSFB står även bakom en sluten samtalsgrupp för syskon på FB, som ett kostnadsfritt komplement till vår förening. Kanske är du redan medlem där?
Medlemsansökan

Vill du ge ett ekonomiskt stöd till VSFBs syskonverksamhet?

Alla bidrag mottages tacksamt!

Swish  1 230 223 982

Vill du veta mer? Kontakta någon av Syskongruppens stödpersoner »