Fjärilen - Vår medlemstidning

Vår medlemstidning "Fjärilen" kommer ut var tredje månad, i mars, juni, september och december. Den är gjord av och för VSFBs medlemmar och har funnits sedan december 1994.

I december 2008 gav vi ut vår första Minnestidning i samband med att VSFB fyllde 15 år. Därefter har vi gett ut Minnestidningen vart 5:e år. Våra Minnestidningar är tillgänglig för alla och du kan läsa dom här:

VSFB Minnestidning 15år (2008) som PDF »
VSFB Minnestidning 20år (2013) som PDF »
VSFB Minnestidning 25år (2018) som PDF »
VSFB Minnestidning 30år (2023) som PDF »


Alla medlemmar är välkomna att skicka in dikter, bok- och filmtips och självklart "läsarna berättar" där våra medlemmar kan berätta sin livshistoria.

Våra samtalsgrupper och sektioner skriver sina träffdatum i Fjärilen likaväl som här på hemsidan och i våra slutna grupper på Facebook. Genom Fjärilen kan vi sprida allas aktiviteter till våra medlemmar i hela Sverige utan att de måste ha tillgång till internet.

VSFBs grupper och sektioner runt om i landet bjuder in till samtalsträffar och olika aktiviteter såsom ex Mamma-, Pappa-, och Syskongrupp. Vi bjuder in föreläsare som på olika sätt kan hjälpa oss vidare i sorgen. Det arrangeras årligen minnesstunder och gravdekorationskvällar på flera håll i landet, ibland har vi någon gemensam resa, gemensam julfest, samt någon/några aktiviteter för yngre och äldre syskon. Aktiviteter skapas efter medlemmarnas önskemål.

Vi önskar att vårt utbud av aktiviteter skall vara som ett buffébord där man ska kunna välja det man själv är intresserad av och tycker om.

Alla betalande medlemmar har rätt och möjlighet att gå på alla aktiviteter som utlyses i tidningen, oavsett var i landet de hålls.Välkomna med ert material!

Sista datum för material / deadline till kommande tidning är den 20 februari, 20 maj, 20 augusti och den 20 november.

Skickas till redaktionen@vsfb.se

Vår medlemstidning delas aldrig ut till någon som inte själv är medlem. Detta gör att man tryggt kan skriva det man känner innerst inne utan en massa förklarande ord. De som läser har ju själva gått igenom samma sak..