VSFB - Malmö

VSFB - Malmö

Egen sektion

VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till våra samtalsgrupper för föräldrar till baby, barn och vuxna barn samt syskon

Alla ska ta kontakt med VSFB Malmö inför alla aktiviteter på malmo@vsfb.se eller 0739-877601. 

Kontaktinformation »
Egen sektion
E-post: malmo@vsfb.se
Samtalsgrupp
Kontaktperson: Spädbarnsgruppen
E-post: baby.malmo@vsfb.se
Syskongrupp
Kontaktperson: för vuxna syskon
E-post: syskongruppen.malmo@vsfb.se

Kommande aktiviteter

För tillfället finns ingen information tillgänglig.

Tidigare aktiviteter »

2024-06-09  Sommarfest i Malmö
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2024-05-14  Träfftider i Malmö våren 2024
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2024-04-16  Träfftider i Malmö våren 2024
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2024-03-25  Blomsterbindning
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2024-03-12  Träfftider i Malmö våren 2024
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2024-03-12  Årsmöte i Malmö
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2024-02-06  Träfftider i Malmö våren 2024
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2024-01-16  Samtalsträff samt extra stämma
VSFBs sektion i Malmö »

Vårens tider 2024

för samtalsträffar och aktiviteter med VSFB Malmö:

Samtalsträff samt extra stämma:16/1 -2024. Kl. 18.00-18.30 extra stämma för beslut nr 1 av nya stadgar för VSFB Malmö. Kl. 18.30-20.30 samtalsträff. Lokal: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Samtalsträffar: 6/2, 12/3, 16/4, 14/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. 12/3 är samtalsträffen kl. 19.00-20.30.

Årsmöte: 12/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Vi tar beslut nr 2 för nya stadgar.

Blomsterbindning: Man anmäler sig till ett av följande datum 25 eller 26/3. Kl. 18.00-20.30. Plats: Kreativt bord och Blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Styrelsemöten: Februari och maj. Datum och tid bestäms av styrelsen då vi provar att ha separata datum för styrelsemöten.

Sommarfest: 9/6 kl. 13.00 hos Helen Rosenqvist, Rödeksgatan 1 i Vellinge.

 

Vi behöver er alla till vår extra stämma och årsmöte då vi ska fatta ett viktigt beslut om nya stadgar. Vi äter något gott tillsammans på både extra stämma och årsmöte.

Nytt från 2024 är att anmälan krävs för samtliga samtalsträffar då vi behöver veta hur mycket fika som ska köpas in. Anmälan till aktiviteter är precis som innan. Alla samtalsträffar och aktiviteter kommer ut med inbjudan med senaste anmälningsdatum.
Egenavgiften för aktiviteter höjs 2024 till 200 kr då kostnaderna har ökat.
Alla anmälningar sker alltid till malmo@vsfb.se.

Varmt välkomna till vår gemenskap när det värsta har hänt.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
Tel. 073-9877601
 

2023-12-05  Träfftider i Malmö hösten 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Hösten 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Samtalsträffar:

12 september

10 oktober

14 november kl. 18.00-20.00 på Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö

_..._

Adventsfika:

5 december kl. 18.00-20.00 hemma hos Helen Rosenqvist på Rödeksgatan 2, Vellinge.

_..._

Skrivarstugan träffas den 26 september. Kontakta cirkelledare Lena Holmberg tel. 076-1132234.
Albinsrogatan 3H, Malmö. Övriga datum samt klockslag för träffar bestäms löpande av gruppen.

_..._

Ljusstöpning: Hallongården, Vellinge. Vi återkommer med datum och tid.

_..._

Blomsterbindning:

31 oktober kl. 18.00-20.30. Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27, Klagshamn.

_..._

Styrelsemöte: 14 november kl. 17.00-18.00. Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö.

_..._

Kontakt: malmo@vsfb.se

Ulrika Rydström ordförande i sektionen och styrelsen i Malmö önskar er välkomna!
 

2023-11-14  Träfftider i Malmö hösten 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Hösten 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Samtalsträffar:

12 september

10 oktober

14 november kl. 18.00-20.00 på Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö

_..._

Adventsfika:

5 december kl. 18.00-20.00 hemma hos Helen Rosenqvist på Rödeksgatan 2, Vellinge.

_..._

Skrivarstugan träffas den 26 september. Kontakta cirkelledare Lena Holmberg tel. 076-1132234.
Albinsrogatan 3H, Malmö. Övriga datum samt klockslag för träffar bestäms löpande av gruppen.

_..._

Ljusstöpning: Hallongården, Vellinge. Vi återkommer med datum och tid.

_..._

Blomsterbindning:

31 oktober kl. 18.00-20.30. Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27, Klagshamn.

_..._

Styrelsemöte: 14 november kl. 17.00-18.00. Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö.

_..._

Kontakt: malmo@vsfb.se

Ulrika Rydström ordförande i sektionen och styrelsen i Malmö önskar er välkomna!
 

2023-11-14  Träfftider i Malmö hösten 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Hösten 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Samtalsträffar:

12 september

10 oktober

14 november kl. 18.00-20.00 på Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö

_..._

Adventsfika:

5 december kl. 18.00-20.00 hemma hos Helen Rosenqvist på Rödeksgatan 2, Vellinge.

_..._

Skrivarstugan träffas den 26 september. Kontakta cirkelledare Lena Holmberg tel. 076-1132234.
Albinsrogatan 3H, Malmö. Övriga datum samt klockslag för träffar bestäms löpande av gruppen.

_..._

Ljusstöpning: Hallongården, Vellinge. Vi återkommer med datum och tid.

_..._

Blomsterbindning:

31 oktober kl. 18.00-20.30. Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27, Klagshamn.

_..._

Styrelsemöte: 14 november kl. 17.00-18.00. Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö.

_..._

Kontakt: malmo@vsfb.se

Ulrika Rydström ordförande i sektionen och styrelsen i Malmö önskar er välkomna!
 

2023-10-31  Träfftider i Malmö hösten 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Hösten 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Samtalsträffar:

12 september

10 oktober

14 november kl. 18.00-20.00 på Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö

_..._

Adventsfika:

5 december kl. 18.00-20.00 hemma hos Helen Rosenqvist på Rödeksgatan 2, Vellinge.

_..._

Skrivarstugan träffas den 26 september. Kontakta cirkelledare Lena Holmberg tel. 076-1132234.
Albinsrogatan 3H, Malmö. Övriga datum samt klockslag för träffar bestäms löpande av gruppen.

_..._

Ljusstöpning: Hallongården, Vellinge. Vi återkommer med datum och tid.

_..._

Blomsterbindning:

31 oktober kl. 18.00-20.30. Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27, Klagshamn.

_..._

Styrelsemöte: 14 november kl. 17.00-18.00. Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö.

_..._

Kontakt: malmo@vsfb.se

Ulrika Rydström ordförande i sektionen och styrelsen i Malmö önskar er välkomna!
 

2023-10-10  Träfftider i Malmö hösten 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Hösten 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Samtalsträffar:

12 september

10 oktober

14 november kl. 18.00-20.00 på Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö

_..._

Adventsfika:

5 december kl. 18.00-20.00 hemma hos Helen Rosenqvist på Rödeksgatan 2, Vellinge.

_..._

Skrivarstugan träffas den 26 september. Kontakta cirkelledare Lena Holmberg tel. 076-1132234.
Albinsrogatan 3H, Malmö. Övriga datum samt klockslag för träffar bestäms löpande av gruppen.

_..._

Ljusstöpning: Hallongården, Vellinge. Vi återkommer med datum och tid.

_..._

Blomsterbindning:

31 oktober kl. 18.00-20.30. Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27, Klagshamn.

_..._

Styrelsemöte: 14 november kl. 17.00-18.00. Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö.

_..._

Kontakt: malmo@vsfb.se

Ulrika Rydström ordförande i sektionen och styrelsen i Malmö önskar er välkomna!
 

2023-09-26  Träfftider i Malmö hösten 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Hösten 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Samtalsträffar:

12 september

10 oktober

14 november kl. 18.00-20.00 på Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö

_..._

Adventsfika:

5 december kl. 18.00-20.00 hemma hos Helen Rosenqvist på Rödeksgatan 2, Vellinge.

_..._

Skrivarstugan träffas den 26 september. Kontakta cirkelledare Lena Holmberg tel. 076-1132234.
Albinsrogatan 3H, Malmö. Övriga datum samt klockslag för träffar bestäms löpande av gruppen.

_..._

Ljusstöpning: Hallongården, Vellinge. Vi återkommer med datum och tid.

_..._

Blomsterbindning:

31 oktober kl. 18.00-20.30. Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27, Klagshamn.

_..._

Styrelsemöte: 14 november kl. 17.00-18.00. Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö.

_..._

Kontakt: malmo@vsfb.se

Ulrika Rydström ordförande i sektionen och styrelsen i Malmö önskar er välkomna!
 

2023-09-12  Träfftider i Malmö hösten 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Hösten 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Samtalsträffar:

12 september

10 oktober

14 november kl. 18.00-20.00 på Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö

_..._

Adventsfika:

5 december kl. 18.00-20.00 hemma hos Helen Rosenqvist på Rödeksgatan 2, Vellinge.

_..._

Skrivarstugan träffas den 26 september. Kontakta cirkelledare Lena Holmberg tel. 076-1132234.
Albinsrogatan 3H, Malmö. Övriga datum samt klockslag för träffar bestäms löpande av gruppen.

_..._

Ljusstöpning: Hallongården, Vellinge. Vi återkommer med datum och tid.

_..._

Blomsterbindning:

31 oktober kl. 18.00-20.30. Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27, Klagshamn.

_..._

Styrelsemöte: 14 november kl. 17.00-18.00. Stensjögatan 1, Stadionkyrkan, Malmö.

_..._

Kontakt: malmo@vsfb.se

Ulrika Rydström ordförande i sektionen och styrelsen i Malmö önskar er välkomna!
 

 

2023-06-11  Sommarfest i Malmö
VSFBs sektion i Malmö »

Våren 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Alla träffar börjar kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö där
inget annat anges.

Samtalsträffar tisdagar: 10/1, 7/2, 11/4 och 9/5.

Bowling: Söndagen 15/2, tid återkommer vi med i inbjudan. Plats: O´Learys
Malmö Entré, Fredsgatan 12 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms till
073-9877601.

Årsmöte och samtalsträff: 14/3.

Blomsterbindning: återkommer vi med datum, tid och plats i inbjudan.

Minnesgudstjänst: Söndagen 14/5 kl. 14.00 – ca 16.00. Plats: S:t Matteus
kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se
eller sms till 073-9877601.

Sommarfest 11/6 kl. 13.00 - tills vi känner oss klara. Vi återkommer med plats i
inbjudan. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms 073-9877601.

Styrelsemöten: 7/2 kl. 17.00-18.00 och 9/5 kl. 17.00-18.00.

Skrivarstugan: En träff i månaden som bestäms löpande med skrivargruppen.
Kontakta cirkelledare Lena Holmberg för datum, tid och plats på 076-1132234.

Varmt välkomna!

Ulrika och styrelsen i Malmö

2023-05-14  Minnesgudstjänst i Malmö
VSFBs sektion i Malmö »

Våren 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Alla träffar börjar kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö där
inget annat anges.

Samtalsträffar tisdagar: 10/1, 7/2, 11/4 och 9/5.

Bowling: Söndagen 15/2, tid återkommer vi med i inbjudan. Plats: O´Learys
Malmö Entré, Fredsgatan 12 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms till
073-9877601.

Årsmöte och samtalsträff: 14/3.

Blomsterbindning: återkommer vi med datum, tid och plats i inbjudan.

Minnesgudstjänst: Söndagen 14/5 kl. 14.00 – ca 16.00. Plats: S:t Matteus
kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se
eller sms till 073-9877601.

Sommarfest 11/6 kl. 13.00 - tills vi känner oss klara. Vi återkommer med plats i
inbjudan. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms 073-9877601.

Styrelsemöten: 7/2 kl. 17.00-18.00 och 9/5 kl. 17.00-18.00.

Skrivarstugan: En träff i månaden som bestäms löpande med skrivargruppen.
Kontakta cirkelledare Lena Holmberg för datum, tid och plats på 076-1132234.

Varmt välkomna!

Ulrika och styrelsen i Malmö

2023-04-11  Träfftider i Malmö våren 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Våren 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Alla träffar börjar kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö där
inget annat anges.

Samtalsträffar tisdagar: 10/1, 7/2, 11/4 och 9/5.

Bowling: Söndagen 15/2, tid återkommer vi med i inbjudan. Plats: O´Learys
Malmö Entré, Fredsgatan 12 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms till
073-9877601.

Årsmöte och samtalsträff: 14/3.

Blomsterbindning: återkommer vi med datum, tid och plats i inbjudan.

Minnesgudstjänst: Söndagen 14/5 kl. 14.00 – ca 16.00. Plats: S:t Matteus
kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se
eller sms till 073-9877601.

Sommarfest 11/6 kl. 13.00 - tills vi känner oss klara. Vi återkommer med plats i
inbjudan. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms 073-9877601.

Styrelsemöten: 7/2 kl. 17.00-18.00 och 9/5 kl. 17.00-18.00.

Skrivarstugan: En träff i månaden som bestäms löpande med skrivargruppen.
Kontakta cirkelledare Lena Holmberg för datum, tid och plats på 076-1132234.

Varmt välkomna!

Ulrika och styrelsen i Malmö

2023-03-14  Årsmöte i Malmö
VSFBs sektion i Malmö »

Våren 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Alla träffar börjar kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö där
inget annat anges.

Samtalsträffar tisdagar: 10/1, 7/2, 11/4 och 9/5.

Bowling: Söndagen 15/2, tid återkommer vi med i inbjudan. Plats: O´Learys
Malmö Entré, Fredsgatan 12 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms till
073-9877601.

Årsmöte och samtalsträff: 14/3.

Blomsterbindning: återkommer vi med datum, tid och plats i inbjudan.

Minnesgudstjänst: Söndagen 14/5 kl. 14.00 – ca 16.00. Plats: S:t Matteus
kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se
eller sms till 073-9877601.

Sommarfest 11/6 kl. 13.00 - tills vi känner oss klara. Vi återkommer med plats i
inbjudan. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms 073-9877601.

Styrelsemöten: 7/2 kl. 17.00-18.00 och 9/5 kl. 17.00-18.00.

Skrivarstugan: En träff i månaden som bestäms löpande med skrivargruppen.
Kontakta cirkelledare Lena Holmberg för datum, tid och plats på 076-1132234.

Varmt välkomna!

Ulrika och styrelsen i Malmö

2023-02-15  Bowling i Malmö
VSFBs sektion i Malmö »

Våren 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Alla träffar börjar kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö där
inget annat anges.

Samtalsträffar tisdagar: 10/1, 7/2, 11/4 och 9/5.

Bowling: Söndagen 15/2, tid återkommer vi med i inbjudan. Plats: O´Learys
Malmö Entré, Fredsgatan 12 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms till
073-9877601.

Årsmöte och samtalsträff: 14/3.

Blomsterbindning: återkommer vi med datum, tid och plats i inbjudan.

Minnesgudstjänst: Söndagen 14/5 kl. 14.00 – ca 16.00. Plats: S:t Matteus
kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se
eller sms till 073-9877601.

Sommarfest 11/6 kl. 13.00 - tills vi känner oss klara. Vi återkommer med plats i
inbjudan. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms 073-9877601.

Styrelsemöten: 7/2 kl. 17.00-18.00 och 9/5 kl. 17.00-18.00.

Skrivarstugan: En träff i månaden som bestäms löpande med skrivargruppen.
Kontakta cirkelledare Lena Holmberg för datum, tid och plats på 076-1132234.

Varmt välkomna!

Ulrika och styrelsen i Malmö

2023-02-07  Träfftider i Malmö våren 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Våren 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Alla träffar börjar kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö där
inget annat anges.

Samtalsträffar tisdagar: 10/1, 7/2, 11/4 och 9/5.

Bowling: Söndagen 15/2, tid återkommer vi med i inbjudan. Plats: O´Learys
Malmö Entré, Fredsgatan 12 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms till
073-9877601.

Årsmöte och samtalsträff: 14/3.

Blomsterbindning: återkommer vi med datum, tid och plats i inbjudan.

Minnesgudstjänst: Söndagen 14/5 kl. 14.00 – ca 16.00. Plats: S:t Matteus
kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se
eller sms till 073-9877601.

Sommarfest 11/6 kl. 13.00 - tills vi känner oss klara. Vi återkommer med plats i
inbjudan. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms 073-9877601.

Styrelsemöten: 7/2 kl. 17.00-18.00 och 9/5 kl. 17.00-18.00.

Skrivarstugan: En träff i månaden som bestäms löpande med skrivargruppen.
Kontakta cirkelledare Lena Holmberg för datum, tid och plats på 076-1132234.

Varmt välkomna!

Ulrika och styrelsen i Malmö

2023-01-10  Träfftider i Malmö våren 2023
VSFBs sektion i Malmö »

Våren 2023 ser ut så här i VSFB Malmö:

Alla träffar börjar kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö där
inget annat anges.

Samtalsträffar tisdagar: 10/1, 7/2, 11/4 och 9/5.

Bowling: Söndagen 15/2, tid återkommer vi med i inbjudan. Plats: O´Learys
Malmö Entré, Fredsgatan 12 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms till
073-9877601.

Årsmöte och samtalsträff: 14/3.

Blomsterbindning: återkommer vi med datum, tid och plats i inbjudan.

Minnesgudstjänst: Söndagen 14/5 kl. 14.00 – ca 16.00. Plats: S:t Matteus
kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan till malmo@vsfb.se
eller sms till 073-9877601.

Sommarfest 11/6 kl. 13.00 - tills vi känner oss klara. Vi återkommer med plats i
inbjudan. Anmälan till malmo@vsfb.se eller sms 073-9877601.

Styrelsemöten: 7/2 kl. 17.00-18.00 och 9/5 kl. 17.00-18.00.

Skrivarstugan: En träff i månaden som bestäms löpande med skrivargruppen.
Kontakta cirkelledare Lena Holmberg för datum, tid och plats på 076-1132234.

Varmt välkomna!

Ulrika och styrelsen i Malmö

2022-12-06  Malmö
Aktiviteter i VSFB Malmö »

VSFBs sektion i Malmö hälsar välkommen till våra

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter - höstterminen 2022

För Blomsterbindningen den 1/11 har anmälningstiden gått ut och allt är bokat. Ni som är intresserade av liknande aktivitet är välkomna nästa år   
Vid frågor om våra träffar och aktiviteter är ni välkomna att höra av er till malmo@vsfb.se eller till mig Ulrika på 073-9877601.

 

OBS! Minnesgudstjänsten är inställd.

 

Samtalsträff 8/11 kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Ingen anmälan.

Styrelsemöte 8/11 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. (Endast anmälan om en styrelsemedlem inte kan komma, eller ska delta digitalt.)

Adventsfika och samtalsträff 6/12 kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs till malmo@vsfb.se eller till 073-9877601.
 

 

Varmt välkomna!

/Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

2022-11-08  Malmö
Aktiviteter i VSFB Malmö »

VSFBs sektion i Malmö hälsar välkommen till våra

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter - höstterminen 2022

För Blomsterbindningen den 1/11 har anmälningstiden gått ut och allt är bokat. Ni som är intresserade av liknande aktivitet är välkomna nästa år   
Vid frågor om våra träffar och aktiviteter är ni välkomna att höra av er till malmo@vsfb.se eller till mig Ulrika på 073-9877601.

 

OBS! Minnesgudstjänsten är inställd.

 

Samtalsträff 8/11 kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Ingen anmälan.

Styrelsemöte 8/11 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. (Endast anmälan om en styrelsemedlem inte kan komma, eller ska delta digitalt.)

Adventsfika och samtalsträff 6/12 kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs till malmo@vsfb.se eller till 073-9877601.
 

 

Varmt välkomna!

/Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

2022-06-12  Sommarträff 2022
Sommarträff 12/6 13.00 - 16.00 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff.

Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

Sommarträff 12/6 kl. 13.00- ca 16.00. Plats ej bestämd. Uppdateras på hemsidan vsfb.se. Anmälan krävs.

Sommaraktiviteter: Tid och plats uppdateras på hemsidan vsfb.se samt i nästa Fjärilen.
Anmälan krävs.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-05-03  Styrelsemöte Malmö våren 2022
Styrelsemöte 3/5 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Styrelsemöten: 8/2, 3/5 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Förhinder anmäls till ordförande.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-05-03  Träfftider Malmö våren 2022
Samtalsträff 5/4 18.00 - 20.00 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under vårterminen 2022

Samtalsträffar: 11/1, 8/2, 8/3 efter årsmötet kl. 19.00-20.00, 5/4, 3/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Årsmöte: 8/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

Styrelsemöten: 8/2, 3/5 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Förhinder anmäls till ordförande.

Blomsterbindning: 12/4 kl. 18.00-20.00 hos Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.Anmälan krävs.

Sommarträff 12/6 kl. 13.00- ca 16.00. Plats ej bestämd. Uppdateras på hemsidan vsfb.se. Anmälan krävs.

Skrivarstugan: Ledare Lena Holmberg 076-1132234 på Albinsrogatan 5A i Malmö. Oktober-mars.
Moltkegången 23 i Ärtholmens sommarstad, Ärtholmsvägen 99 i Malmö. April-September.
Vi återkommer med tider för skrivarstugan, uppdateras på hemsidan vsfb.se. Skrivarstugan är alltid på tisdagar 18.00-20.00. Anmälan krävs till Lena Holmberg.

Sommaraktiviteter: Tid och plats uppdateras på hemsidan vsfb.se samt i nästa Fjärilen.
Anmälan krävs.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-04-12  Blomsterbindning - Malmö våren 2022
Blomsterbindning 12/4 18.00 - 20.00 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

Blomsterbindning: 12/4 kl. 18.00-20.00 hos Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.

Anmälan krävs.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-04-05  Träfftider Malmö våren 2022
Samtalsträff 5/4 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under vårterminen 2022

Samtalsträffar: 11/1, 8/2, 8/3 efter årsmötet kl. 19.00-20.00, 5/4, 3/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.


Årsmöte: 8/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

Styrelsemöten: 8/2, 3/5 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Förhinder anmäls till ordförande.

Blomsterbindning: 12/4 kl. 18.00-20.00 hos Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.Anmälan krävs.

Sommarträff 12/6 kl. 13.00- ca 16.00. Plats ej bestämd. Uppdateras på hemsidan vsfb.se. Anmälan krävs.

Skrivarstugan: Ledare Lena Holmberg 076-1132234 på Albinsrogatan 5A i Malmö. Oktober-mars.
Moltkegången 23 i Ärtholmens sommarstad, Ärtholmsvägen 99 i Malmö. April-September.
Vi återkommer med tider för skrivarstugan, uppdateras på hemsidan vsfb.se. Skrivarstugan är alltid på tisdagar 18.00-20.00. Anmälan krävs till Lena Holmberg.

Sommaraktiviteter: Tid och plats uppdateras på hemsidan vsfb.se samt i nästa Fjärilen.
Anmälan krävs.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-03-08  Årsmöte och samtalsträff Malmö
Årsmöte 18.00- 19.00 & Samtalsträff 19.00-20.00 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under vårterminen 2022

Samtalsträffar: 11/1, 8/2, 8/3 efter årsmötet kl. 19.00-20.00, 5/4, 3/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.


Årsmöte: 8/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

Styrelsemöten: 8/2, 3/5 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Förhinder anmäls till ordförande.

Blomsterbindning: 12/4 kl. 18.00-20.00 hos Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.Anmälan krävs.

Sommarträff 12/6 kl. 13.00- ca 16.00. Plats ej bestämd. Uppdateras på hemsidan vsfb.se. Anmälan krävs.

Skrivarstugan: Ledare Lena Holmberg 076-1132234 på Albinsrogatan 5A i Malmö. Oktober-mars.
Moltkegången 23 i Ärtholmens sommarstad, Ärtholmsvägen 99 i Malmö. April-September.
Vi återkommer med tider för skrivarstugan, uppdateras på hemsidan vsfb.se. Skrivarstugan är alltid på tisdagar 18.00-20.00. Anmälan krävs till Lena Holmberg.

Sommaraktiviteter: Tid och plats uppdateras på hemsidan vsfb.se samt i nästa Fjärilen.
Anmälan krävs.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-02-08  Styrelsemöte Malmö våren 2022
Styrelsemöte 8/2 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Styrelsemöten: 8/2, 3/5 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Förhinder anmäls till ordförande.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-02-08  Träfftider Malmö våren 2022
Samtalsträff 8/2 18.00-20.00 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under vårterminen 2022

Samtalsträffar: 11/1, 8/2, 8/3 efter årsmötet kl. 19.00-20.00, 5/4, 3/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Årsmöte: 8/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

Styrelsemöten: 8/2, 3/5 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Förhinder anmäls till ordförande.

Blomsterbindning: 12/4 kl. 18.00-20.00 hos Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.Anmälan krävs.

Sommarträff 12/6 kl. 13.00- ca 16.00. Plats ej bestämd. Uppdateras på hemsidan vsfb.se. Anmälan krävs.

Skrivarstugan: Ledare Lena Holmberg 076-1132234 på Albinsrogatan 5A i Malmö. Oktober-mars.
Moltkegången 23 i Ärtholmens sommarstad, Ärtholmsvägen 99 i Malmö. April-September.
Vi återkommer med tider för skrivarstugan, uppdateras på hemsidan vsfb.se. Skrivarstugan är alltid på tisdagar 18.00-20.00. Anmälan krävs till Lena Holmberg.

Sommaraktiviteter: Tid och plats uppdateras på hemsidan vsfb.se samt i nästa Fjärilen.
Anmälan krävs.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2022-01-11  Träfftider Malmö våren 2022
Samtalsträff 11/1 18.00-20.00 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under vårterminen 2022

Samtalsträffar: 11/1, 8/2, 8/3 efter årsmötet kl. 19.00-20.00, 5/4, 3/5. Kl. 18.00-20.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Årsmöte: 8/3 kl. 18.00-19.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

Styrelsemöten: 8/2, 3/5 kl. 17.00-18.00 i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Förhinder anmäls till ordförande.

Blomsterbindning: 12/4 kl. 18.00-20.00 hos Kreativt bord och blomster, Möllevägen 27 i Klagshamn.Anmälan krävs.

Sommarträff 12/6 kl. 13.00- ca 16.00. Plats ej bestämd. Uppdateras på hemsidan vsfb.se. Anmälan krävs.

Skrivarstugan: Ledare Lena Holmberg 076-1132234 på Albinsrogatan 5A i Malmö. Oktober-mars.
Moltkegången 23 i Ärtholmens sommarstad, Ärtholmsvägen 99 i Malmö. April-September.
Vi återkommer med tider för skrivarstugan, uppdateras på hemsidan vsfb.se. Skrivarstugan är alltid på tisdagar 18.00-20.00. Anmälan krävs till Lena Holmberg.

Sommaraktiviteter: Tid och plats uppdateras på hemsidan vsfb.se samt i nästa Fjärilen.
Anmälan krävs.

Anmälningar till aktiviteter: malmo@vsfb.se eller sms till 073-9877601.
Kontakt: malmo@vsfb.se eller tfn. 073-9877601

Varmt välkomna till vår gemenskap
Ulrika Rydström ordförande vsfb.se.

2021-12-14  Malmö
VSFB Malmö Adventsträff 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-11-23  Malmö
VSFB Malmö Skrivarstugan hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-11-21  Malmö
VSFB Malmö Minnesgudstjänst hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-11-09  Malmö
VSFB Malmö höstterminen 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-11-02  Malmö
VSFB Malmö Blomsterbindning hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-11-01  Malmö
VSFB Malmö Blomsterbindning hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-10-26  Malmö
VSFB Malmö Skrivarstugan hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-10-24  Malmö
VSFB Malmö Bowling hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-10-12  Malmö -Kvällens samtalsträff är inställd p.g.a Sjukdom
VSFB Malmö höstterminen 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

Samtalsträff den 12 oktober är inställd p.g.a sjukdom.
Nytt datum kommer att bokas i oktober

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-09-28  Malmö
VSFB Malmö Skrivarstugan hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-09-14  Malmö
VSFB Malmö höstterminen 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2021-08-24  Malmö
VSFB Malmö Skrivarstugan hösten 2021 »

VSFBs sektion i Malmö följer vad som händer med Coronaviruset och meddelar status inför varje träff. Antingen via mail eller via vår slutna grupp på Facebook.

Digitala möten bestäms löpande för tillfället.

 

Inplanerade samtalsträffar och aktiviteter vi önskar kunna hålla under höstterminen 2021

 

Samtalsträffar: 14 september, 12 oktober, 9 november kl 18.00 - 20.00 

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Blomsterbindning:  1 november och 2 november kl. 18.00 - 20.00

Plats: Kreativt bord blomster, Möllevången 27 i Klagshamn.

OBS! Dessa tider kan ändras. Anmälan krävs.

 

Minnesgudstjänst: 21 november kl 14.00 - 16.00 (Cirkatider)

Plats: Fjärilskyrkan, Lantmannagatan 8 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Adventsträff: 14 december kl 18.00 - 20.00

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Anmälan krävs.

 

Bowling 24 oktober planerar vi att bowla. Plats o tid meddelas senare. Anmälan krävs.

 

Skrivarstugan hålls av cirkelledare Lena Holmberg OBS! Dessa datum kan ändras. 

24 augusti och 28 september,  kl 18.00 - 20.00

Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens koloniområde i Malmö

26 oktober och 23 november kl 18.00 - 20.00

Plats: Albinsrogatan 5a i Malmö

 

Styrelsemöten: 10 augusti och 9 november

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö

 

Kontakta alltid VSFB Malmö på malmo@vsfb.se inför alla aktiviteter och samtalsträffar. Datum och tider kan komma att ändras.

Vänligen Ulrika Rydström, 073 - 987 76 01, malmo@vsfb.se 

 

Välkomna!

2020-06-14  Sommarfest
Sommarfest »

Sommarfest: söndagen 14/6 kl. 14.00.

Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad i Malmö.

Anmälan till malmo@vsfb.se eller 0739877601.
 

2020-05-12  Skrivarstuga - VSFB Malmö våren 2020
Skrivarstugan »


Skrivarstugan tisdag kl. 18.00-20.00.  12 maj
 
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad i Malmö.
 

2020-05-05  Träfftider för VSFB Malmö våren 2020
Samtalsträff »

Samtalsträffar tisdagarna kl.18.00-20.00

5/5

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 

2020-04-14  Skrivarstuga - VSFB Malmö våren 2020
Skrivarstugan »


Skrivarstugan tisdagarna kl. 18.00-20.00:
 
14/4 och 12/5
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad i Malmö.
 

2020-04-07  Blomsterbindning
Blomsterbindning »

Blomsterbindning: kl. 18.00-20.30

Eventuellt tisdagen 7/4 i samband med samtalsträff.
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögata 1 i Malmö.

Anmälan och kontakta oss för exakt datum till malmo@vsfb.se eller 0739877601.
 

2020-04-07  Träfftider för VSFB Malmö våren 2020
Samtalsträff »

Samtalsträffar tisdagarna kl.18.00-20.00

7/4 och 5/5.

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 

2020-03-17  Skrivarstuga -17/3. Inställd - VSFB Malmö våren 2020
Skrivarstugan i mars INSTÄLLD »


Skrivarstugan tisdagarna kl. 18.00-20.00:
17/3. Inställd 
Plats: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A i Malmö.

VSFB Malmö kommer att avvakta träff för träff om vi ska träffas eller inte.
Läget förändrar sig snabbt just nu. Jag kommer att meddela via mail och FB inför varje aktivitet.
Till att börja med ställs skrivarstugan 17/3 in.

Alla ska ta kontakt med VSFB Malmö innan inför alla aktiviteter på malmo@vsfb.se eller 0739877601.

14/4 och 12/5
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad i Malmö.
 

2020-03-10  Årsmöte 10 mars för VSFB Malmö
Årsmöte »

Årsmöte tisdagen 10/3 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Anmälan till malmo@vsfb.se eller 0739877601.
 

2020-02-18  Skrivarstuga - VSFB Malmö våren 2020
Skrivarstugan »


Skrivarstugan tisdagarna kl. 18.00-20.00:
21/1, 18/2 och 17/3.
Plats: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A i Malmö.

14/4 och 12/5
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad i Malmö.
 

2020-02-11  Träfftider för VSFB Malmö våren 2020
Samtalsträff »

Samtalsträffar tisdagarna kl.18.00-20.00

11/2, 7/4 och 5/5.

Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 

2019-11-21  Våren 2020 - Samtalsträffar i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2020 »

Vårens träffar i VSFB Malmö
 
Samtalsträffar tisdagarna kl.18.00-20.00:
14/1, 11/2, 7/4 och 5/5.
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Årsmöte tisdagen 10/3 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
Anmälan till malmo@vsfb.se eller 0739877601.
 
Skrivarstugan tisdagarna kl. 18.00-20.00:
21/1, 18/1 och 17/3.
Plats: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A i Malmö.
14/4 och 12/5
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad i Malmö.
 
Blomsterbindning: kl. 18.00-20.30
Eventuellt tisdagen 7/4 i samband med samtalsträff.
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögata 1 i Malmö.
Anmälan och kontakta oss för exakt datum till malmo@vsfb.se eller 0739877601.
 
Sommarfest: söndagen 14/6 kl. 14.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad i Malmö.
Anmälan till malmo@vsfb.se eller 0739877601.
 

2019-11-17  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 24/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-11-12  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 24/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-11-05  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-11-05  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-10-30  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-10-15  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-10-08  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-09-17  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-09-10  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-08-20  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-08-13  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-08-13  Malmös aktiviteter höstterminen 2019
Höstens aktiviteter i VSFBs Malmö-sektion »

Här kommer höstens tider för våra samtalsträffar och aktiviteter i VSFB Malmö.
 
För er som redan finns med i våra mailutskick kommer jag även att skicka ut en påminnelse strax före varje träff och aktivitet via mail och i FB.
För er som vill delta i Malmös träffar, maila ditt intresse på malmo@vsfb.se
 
Samtalsträffar: 13/8, 10/9, 8/10, 5/11. Tid: kl. 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Skrivarstugan:
20/8, 17/9. Tid 18.00-20.00. Plats: Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad.
15/10, 12/11. Tid kl. 18.00-20.00. Plats: Albinsrogatan 5A i Malmö.
 
Styrelsemöten: 13/8 och 5/11.Tid: 17.00-18.00. Plats: Stadionkyrkan,
 
Blomsterbindning: 30/10. Tid: 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Minnesgudstjänst: 17/11. Tid 14.00-17.00. Plats: S.t Matteus kyrka (Fjärilskyrkan), Lantmannagatan 8 i Malmö.
 
Adventsfika: 3/12. Tid 18.00-20.00. Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.
 
Bowling: Återkommer med datum, tid och plats.

Varmt välkomna i höst till vår gemenskap.
Vänligen
Ulrika Rydström VSFB Malmö
 

2019-06-02  Sommarfest i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-05-21  Skrivarstuga i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-05-07  Samtalsträffar i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-04-23  Skrivarstuga i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-04-16  Blomsterbindning i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-04-09  Samtalsträffar i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-03-26  Skrivarstuga i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-03-12  Årsmöte i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-02-26  Skrivarstuga i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-02-12  Samtalsträffar i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-01-29  Skrivarstuga i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2019-01-15  Samtalsträffar i VSFBs sektion i Malmö
Malmös aktiviteter och träffar våren 2019 »

Vårens träffar i VSFB Malmö

Samtalsträffar: Tisdagar 15/1, 12/2, 9/4 och 7/5 kl. 18.00-20.00.
 
Årsmöte: Tisdag 12/3 kl. 18.00-20.00.
 
Styrelsemöten: Tisdagar 12/2 och 7/5 kl. 17.00-18.00.
 
Blomsterbindning: Tisdagen 16/4 kl. 18.00-20.00.
 
Plats: Stadionkyrkan, Stensjögatan 1 i Malmö.

Skrivarstuga: Tisdagar 29/1, 26/2, 26/3, 23/4 och 21/5 kl. 18.00-20.00
Plats: Hos Lena Homberg, Albinsrogatan 5A, Malmö. 23/4 och 21/5 är vi på Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Bowling: Vi återkommer med datum, tid och plats.

Sommarfest: Söndag 2/6 kl. 13.00.
Plats: Hos Lena Holmberg, Moltkegången 23, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

Kontakt för alla aktiviteter: malmo@vsfb.se eller 073-9877601
 
Varmt Välkomna!
 

2018-12-11  Adventsfika i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till lite olika aktiviteter »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-11-27  Skrivarstuga i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till en skrivarstuga »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-11-25  Minnesstund i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till lite olika aktiviteter »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-11-06  Styrelsemöte i VSFBs Malmö-sektion
Under hösten 2018 har vi gemensamma träffar för alla tre grupperna. »

Välkomna alla föräldrar och vuxna syskon!

Under hösten 2018 har vi gemensamma samtalsträffar för alla tre grupperna, en tisdagkväll i månaden i Malmö. 
 
*De tre grupperna är: För alla som mist baby, mist barn i alla åldrar samt för vuxna syskon som mist syskon
 
Vi träffas kl. 18.00-20.00 i Stadionkryrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Obs! Ny adress!
 
Det finns gott om parkeringsplatser! Ni får ett parkeringstillstånd att använda under tisdagskvällen. 
Buss 8, hållplats Hålsjögatan är närmast Stadionkyrkan för er som åker kollektivt. 
 
Vi tar en fika tillsammans och pratar om det vi känner att vi vill prata om.
Varmt välkomna alla.


Alla aktiviteter (utom minnesgudstjänst och skrivarstuga) hålls i vår VSFB Malmö-sektion är på Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, Malmö. 
 
Tisdag 14/8
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 11/9
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 9/10
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 6/11
Kl. 18.00-20.00
 
Styrelsemöten under hösten. (Samma adress som ovan)
Tisdag 11/9
Kl. 17.00-18.00
 
Tisdag 6/11
Kl. 17.00-18.00
 
Kontakt: malmo@vsfb.se eller 0739-877601.
 
Varmt Välkomna!
 

2018-11-06  Träffar i VSFBs Malmö-sektion
Under hösten 2018 har vi gemensamma träffar för alla tre grupperna. »

Välkomna alla föräldrar och vuxna syskon!

Under hösten 2018 har vi gemensamma samtalsträffar för alla tre grupperna, en tisdagkväll i månaden i Malmö. 
 
*De tre grupperna är: För alla som mist baby, mist barn i alla åldrar samt för vuxna syskon som mist syskon
 
Vi träffas kl. 18.00-20.00 i Stadionkryrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Obs! Ny adress!
 
Det finns gott om parkeringsplatser! Ni får ett parkeringstillstånd att använda under tisdagskvällen. 
Buss 8, hållplats Hålsjögatan är närmast Stadionkyrkan för er som åker kollektivt. 
 
Vi tar en fika tillsammans och pratar om det vi känner att vi vill prata om.
Varmt välkomna alla.


Alla aktiviteter (utom minnesgudstjänst och skrivarstuga) hålls i vår VSFB Malmö-sektion är på Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, Malmö. 
 
Tisdag 14/8
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 11/9
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 9/10
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 6/11
Kl. 18.00-20.00
 
Styrelsemöten under hösten. (Samma adress som ovan)
Tisdag 11/9
Kl. 17.00-18.00
 
Tisdag 6/11
Kl. 17.00-18.00
 
Kontakt: malmo@vsfb.se eller 0739-877601.
 
Varmt Välkomna!
 

2018-11-01  Blomsterbindning i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till lite olika aktiviteter »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-10-30  Skrivarstuga i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till en skrivarstuga »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-10-09  Träffar i VSFBs Malmö-sektion
Under hösten 2018 har vi gemensamma träffar för alla tre grupperna. »

Välkomna alla föräldrar och vuxna syskon!

Under hösten 2018 har vi gemensamma samtalsträffar för alla tre grupperna, en tisdagkväll i månaden i Malmö. 
 
*De tre grupperna är: För alla som mist baby, mist barn i alla åldrar samt för vuxna syskon som mist syskon
 
Vi träffas kl. 18.00-20.00 i Stadionkryrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Obs! Ny adress!
 
Det finns gott om parkeringsplatser! Ni får ett parkeringstillstånd att använda under tisdagskvällen. 
Buss 8, hållplats Hålsjögatan är närmast Stadionkyrkan för er som åker kollektivt. 
 
Vi tar en fika tillsammans och pratar om det vi känner att vi vill prata om.
Varmt välkomna alla.


Alla aktiviteter (utom minnesgudstjänst och skrivarstuga) hålls i vår VSFB Malmö-sektion är på Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, Malmö. 
 
Tisdag 14/8
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 11/9
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 9/10
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 6/11
Kl. 18.00-20.00
 
Styrelsemöten under hösten. (Samma adress som ovan)
Tisdag 11/9
Kl. 17.00-18.00
 
Tisdag 6/11
Kl. 17.00-18.00
 
Kontakt: malmo@vsfb.se eller 0739-877601.
 
Varmt Välkomna!
 

2018-10-02  Skrivarstuga i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till en skrivarstuga »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-09-25  VSFB 25 år! Samtal, kaffe och tårta i Malmö
VSFBs öppna hus den 25/9 är inställt. Vi har istället en extra samtalsträff! »

Hej alla i VSFB Malmö.

OBS! Vi får ställa in öppet hus den 25/9 då ingen anmält sitt intresse.
 
Istället har vi en
extra samtalsträff 25/9 kl. 18.00-20.00
i Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, Malmö.
 
Vi fikar med kaffe och tårta tillsammans och firar att VSFB fyller 25 år. 
 
Det kommer att finnas VSFB material och vår skrift "Tillsammans i sorgen" på denna träff. 
 
Anmälan till malmo@vsfb.se.
 
Varmt välkomna 
Vänligen
Ulrika
VSFB Malmö
Välkomna alla föräldrar och vuxna syskon!

Under hösten 2018 har vi gemensamma samtalsträffar för alla tre grupperna, en tisdagkväll i månaden i Malmö. 
 
*De tre grupperna är: För alla som mist baby, mist barn i alla åldrar samt för vuxna syskon som mist syskon
 
Vi träffas kl. 18.00-20.00 i Stadionkryrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Obs! Ny adress!
 
Det finns gott om parkeringsplatser! Ni får ett parkeringstillstånd att använda under tisdagskvällen. 
Buss 8, hållplats Hålsjögatan är närmast Stadionkyrkan för er som åker kollektivt. 
 
Vi tar en fika tillsammans och pratar om det vi känner att vi vill prata om.
Varmt välkomna alla.


Alla aktiviteter (utom minnesgudstjänst och skrivarstuga) hålls i vår VSFB Malmö-sektion är på Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, Malmö. 
 
Tisdag 14/8
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 11/9
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 9/10
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 6/11
Kl. 18.00-20.00
 
Styrelsemöten under hösten. (Samma adress som ovan)
Tisdag 11/9
Kl. 17.00-18.00
 
Tisdag 6/11
Kl. 17.00-18.00
 
Kontakt: malmo@vsfb.se eller 0739-877601.
 
Varmt Välkomna!


 
 

2018-09-11  Styrelsemöte i VSFBs Malmö-sektion
Under hösten 2018 har vi gemensamma träffar för alla tre grupperna. »

Välkomna alla föräldrar och vuxna syskon!

Under hösten 2018 har vi gemensamma samtalsträffar för alla tre grupperna, en tisdagkväll i månaden i Malmö. 
 
*De tre grupperna är: För alla som mist baby, mist barn i alla åldrar samt för vuxna syskon som mist syskon
 
Vi träffas kl. 18.00-20.00 i Stadionkryrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Obs! Ny adress!
 
Det finns gott om parkeringsplatser! Ni får ett parkeringstillstånd att använda under tisdagskvällen. 
Buss 8, hållplats Hålsjögatan är närmast Stadionkyrkan för er som åker kollektivt. 
 
Vi tar en fika tillsammans och pratar om det vi känner att vi vill prata om.
Varmt välkomna alla.


Alla aktiviteter (utom minnesgudstjänst och skrivarstuga) hålls i vår VSFB Malmö-sektion är på Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, Malmö. 
 
Tisdag 14/8
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 11/9
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 9/10
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 6/11
Kl. 18.00-20.00
 
Styrelsemöten under hösten. (Samma adress som ovan)
Tisdag 11/9
Kl. 17.00-18.00
 
Tisdag 6/11
Kl. 17.00-18.00
 
Kontakt: malmo@vsfb.se eller 0739-877601.
 
Varmt Välkomna!
 

2018-09-11  Träffar i VSFBs Malmö-sektion
Under hösten 2018 har vi gemensamma träffar för alla tre grupperna. »

Välkomna alla föräldrar och vuxna syskon!

Under hösten 2018 har vi gemensamma samtalsträffar för alla tre grupperna, en tisdagkväll i månaden i Malmö. 
 
*De tre grupperna är: För alla som mist baby, mist barn i alla åldrar samt för vuxna syskon som mist syskon
 
Vi träffas kl. 18.00-20.00 i Stadionkryrkan, Stensjögatan 1 i Malmö. Obs! Ny adress!
 
Det finns gott om parkeringsplatser! Ni får ett parkeringstillstånd att använda under tisdagskvällen. 
Buss 8, hållplats Hålsjögatan är närmast Stadionkyrkan för er som åker kollektivt. 
 
Vi tar en fika tillsammans och pratar om det vi känner att vi vill prata om.
Varmt välkomna alla.


Alla aktiviteter (utom minnesgudstjänst och skrivarstuga) hålls i vår VSFB Malmö-sektion är på Stadionkyrkan, Stensjögatan 1, Malmö. 
 
Tisdag 14/8
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 11/9
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 9/10
Kl. 18.00-20.00
Tisdag 6/11
Kl. 18.00-20.00
 
Styrelsemöten under hösten. (Samma adress som ovan)
Tisdag 11/9
Kl. 17.00-18.00
 
Tisdag 6/11
Kl. 17.00-18.00
 
Kontakt: malmo@vsfb.se eller 0739-877601.
 
Varmt Välkomna!
 

2018-09-04  Skrivarstuga i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till en skrivarstuga »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-07-17  Skrivarstuga i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till en skrivarstuga »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-06-21  Malmös aktiviteter sommar och höst 2018
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till lite olika aktiviteter »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-06-21  Skrivarstuga i Malmö
VSFBs sektion i Malmö bjuder in till en skrivarstuga »

I VSFBs sektion i Malmö har vi följande aktiviteter inbokade i sommar och höst:

Samtalsträffar i höst 2018 kl. 18.00: Kontakta oss för datum och lokal på malmo@vsfb.se eller tel. 0739-877601.

Skrivarstuga:
21/6 kl. 16.00
17/7 kl. 16.00
4/9 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Ärtholmens sommarstad, Malmö.

2/10 kl. 18.00
30/10 kl. 18.00
27/11 kl. 18.00
Lokal: Hos Lena Holmberg, Albinsrogatan 5A, Malmö

Blomsterbindning:
1/11 kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se

Minnesgudstjänst:
25/11 kl. 14.00.
Lokal: Sankt Matteus kyrka, Lantmannagatan 8, Malmö

Adventsfika:
11/12. kl. 18.00. Kontakta för lokal: malmo@vsfb.se.
 

2018-06-03  Malmö
Sommarträff 3 juni 2018 »


Gemensam sommarträff 3 juni!
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.
 
Anmälan görs till malmo@vsfb.se.

Varmt Välkomna!
 

2018-05-22  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
23/1
20/2
20/3
17/4
22/5
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-05-15  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
16/1
13/2
13/3
10/4
15/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 

Gemensam sommarträff 2018-06-03!

Varmt Välkomna!

 

2018-05-08  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
9/1
6/2
3/4
8/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-04-17  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
23/1
20/2
20/3
17/4
22/5
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-04-10  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
16/1
13/2
13/3
10/4
15/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 

Gemensam sommarträff 2018-06-03!

Varmt Välkomna!

 

2018-04-03  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
9/1
6/2
3/4
8/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-03-20  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
23/1
20/2
20/3
17/4
22/5
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-03-13  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
16/1
13/2
13/3
10/4
15/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 

Gemensam sommarträff 2018-06-03!

Varmt Välkomna!

 

2018-02-20  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
23/1
20/2
20/3
17/4
22/5
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-02-13  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
16/1
13/2
13/3
10/4
15/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 

Gemensam sommarträff 2018-06-03!

Varmt Välkomna!

 

2018-02-06  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
9/1
6/2
3/4
8/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-01-23  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
23/1
20/2
20/3
17/4
22/5
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2018-01-16  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
16/1
13/2
13/3
10/4
15/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 

Gemensam sommarträff 2018-06-03!

Varmt Välkomna!

 

2018-01-09  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
9/1
6/2
3/4
8/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommarträff 3/6-2018!

Varmt Välkomna!
 

2017-12-12  Adventsträff
Adventsträff för alla malmögrupper. »

Den 12 december har vi den adventsträff som nu blivit tradition. Gäller alla malmögrupper.
 
Anmälan görs till malmo@vsfb.se.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2017-12-05  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15/8
12/9
10/10
7/11
5/12

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.

Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-11-21  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
29/8
26/9
24/10
21/11
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.


Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-11-14  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
22/8
19/9
17/10
14/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.
Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-11-07  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15/8
12/9
10/10
7/11
5/12

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.

Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-10-24  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
29/8
26/9
24/10
21/11
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.


Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-10-17  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
22/8
19/9
17/10
14/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.
Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-10-10  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15/8
12/9
10/10
7/11
5/12

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.

Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-09-26  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
29/8
26/9
24/10
21/11
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.


Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-09-19  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
22/8
19/9
17/10
14/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.
Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-09-12  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15/8
12/9
10/10
7/11
5/12

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.

Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-08-29  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
29/8
26/9
24/10
21/11
 
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.


Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-08-22  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
22/8
19/9
17/10
14/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.
Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-08-15  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15/8
12/9
10/10
7/11
5/12

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö tom september, därefter träffas vi i lägenheten på Albinsrogatan.

Gemensam adventsträff 12/12-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-06-04  Malmö
Sommarträff 4 juni 2017 »


Gemensam sommarträff 4 juni!
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.
 
Anmälan görs till malmo@vsfb.se.

Varmt Välkomna!
 

2017-05-16  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
24/1
21/2
21/3
18/4
16/5
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-05-09  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
17/1
14/2
11/4
9/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-05-02  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
10/1
7/2
7/3
4/4
2/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-04-18  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
24/1
21/2
21/3
18/4
16/5
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-04-11  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
17/1
14/2
11/4
9/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-04-04  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
10/1
7/2
7/3
4/4
2/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Vi är i kolonistugan på Ärtholmen i Malmö.


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-03-21  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
24/1
21/2
21/3
18/4
16/5
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-03-07  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
10/1
7/2
7/3
4/4
2/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-02-21  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
24/1
21/2
21/3
18/4
16/5
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-02-14  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
17/1
14/2
11/4
9/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-02-07  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
10/1
7/2
7/3
4/4
2/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-01-24  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
24/1
21/2
21/3
18/4
16/5
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2017-01-17  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
17/1
14/2
11/4
9/5

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!

 

2017-01-10  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
10/1
7/2
7/3
4/4
2/5
 
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 4/6-2017!

Varmt Välkomna!
 

2016-12-13  Adventsträff
Adventsträff för alla malmögrupper. »

Den 13 december har vi den adventsträff som nu blivit tradition. Gäller alla malmögrupper.
 
Anmälan görs till malmo@vsfb.se.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2016-11-29  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
6/9
4/10
1/11
29/11
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-11-22  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
30/8
27/9
25/10
22/11

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!

 

2016-11-15  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
23/8
20/9
18/10
15/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-11-01  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
6/9
4/10
1/11
29/11
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-10-25  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
30/8
27/9
25/10
22/11

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!

 

2016-10-18  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
23/8
20/9
18/10
15/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-10-04  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
6/9
4/10
1/11
29/11
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-09-27  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
30/8
27/9
25/10
22/11

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!

 

2016-09-20  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
23/8
20/9
18/10
15/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-09-06  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
6/9
4/10
1/11
29/11
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-08-30  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
30/8
27/9
25/10
22/11

Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!

 

2016-08-23  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
23/8
20/9
18/10
15/11
 
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff 13/12!

Varmt Välkomna!
 

2016-06-05  Malmö
Sommarträff 5 juni 2016 »


Gemensam sommarträff 5 juni!
 
Vi är i kolonistuga på Ärtholmen i Malmö.
 
Anmälan görs till malmo@vsfb.se.

Varmt Välkomna!
 

2016-05-17  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
26 januari
23 februari
22 mars
19 april
och den 17 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-05-10  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
19 januari
16 februari
12 april
och den 10 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest den 5 juni!

Varmt Välkomna!

 

2016-05-03  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
12 januari
9 februari
8 mars
5 april
och 3 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-04-19  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
26 januari
23 februari
22 mars
19 april
och den 17 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-04-12  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
19 januari
16 februari
12 april
och den 10 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest den 5 juni!

Varmt Välkomna!

 

2016-04-05  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
12 januari
9 februari
8 mars
5 april
och 3 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-03-22  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
26 januari
23 februari
22 mars
19 april
och den 17 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-03-08  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
12 januari
9 februari
8 mars
5 april
och 3 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-02-23  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
26 januari
23 februari
22 mars
19 april
och den 17 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-02-16  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
19 januari
16 februari
12 april
och den 10 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest den 5 juni!

Varmt Välkomna!

 

2016-02-09  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
12 januari
9 februari
8 mars
5 april
och 3 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-01-26  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
26 januari
23 februari
22 mars
19 april
och den 17 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarträff 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2016-01-19  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
19 januari
16 februari
12 april
och den 10 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest den 5 juni!

Varmt Välkomna!

 

2016-01-12  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
12 januari
9 februari
8 mars
5 april
och 3 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam sommarfest 5 juni!

Varmt Välkomna!
 

2015-12-08  Adventsträff
Adventsträff för alla malmögrupper. »

Den 8 december har vi den adventsträff som nu blivit tradition. Gäller alla malmögrupper.
 
Anmälan görs till malmo@vsfb.se.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2015-12-01  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
8 september
6 oktober
3/11
och den 1 december
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!

 

2015-11-24  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
1 september
29 september
27 oktober
och 24 november
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!
 

2015-11-10  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
15 september
13 oktober
och den 10 november
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!
 

2015-11-03  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
8 september
6 oktober
3/11
och den 1 december
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!

 

2015-10-27  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
1 september
29 september
27 oktober
och 24 november
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!
 

2015-10-13  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
15 september
13 oktober
och den 10 november
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!
 

2015-10-06  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
8 september
6 oktober
3/11
och den 1 december
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!

 

2015-09-29  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
1 september
29 september
27 oktober
och 24 november
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!
 

2015-09-15  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
15 september
13 oktober
och den 10 november
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!
 

2015-09-08  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
8 september
6 oktober
3/11
och den 1 december
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!

 

2015-09-01  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.

En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.

Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.

Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
1 september
29 september
27 oktober
och 24 november
Kontakt: malmo@vsfb.se


Gemensam adventsträff den 8 december!

Varmt Välkomna!
 

2015-05-19  Syskongrupp Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas v
åren 2015
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-05-12  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-05-05  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-04-21  Syskongrupp Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas v
åren 2015
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2015-04-14  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-04-07  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-03-24  Syskongrupp Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas v
åren 2015
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2015-03-17  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-03-10  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-02-24  Syskongrupp Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas v
åren 2015
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2015-02-17  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-02-10  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-01-27  Syskongrupp Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas v
åren 2015
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2015-01-20  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2015-01-13  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn träffas:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2014-12-16  Syskongrupp Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:

23 september
21 oktober
18 november
och den 16 december
 
Våren 2015 träffas vi
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-12-09  Adventsträff i Malmö
Gemensam adventsträff för alla tre samtalsgrupperna »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december kl. 18!
 
Varmt Välkomna!

2014-12-02  Samtalsgrupper i Malmö
Malmösektionen bjuder in till tre olika samtalsgrupper »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist barn och vuxna barn, en för oss som mist späda barn samt en för oss som är syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
2014 - 2 december
 
2015
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
5 maj
 
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för oss som mist späda barn:
20 januari
17 februari
17 mars
14 april
12 maj
 
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Vuxna syskon träffas:
27 januari
24 februari
24 mars
21 april
19 maj
 
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Årsmöte den 10 mars
 
För mer information, plats och klockslag, kontakta respektive grupp
 
 
 
Varmt Välkomna!

2014-11-18  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:

23 september
21 oktober
18 november
och den 16 december
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-11-11  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:

16 september
14 oktober
och den 11 november
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-11-04  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
9 september
7 oktober
4 november
och den 2 december
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-10-21  Malmö
Styrelsemöte »

Styrelsemöte kl. 17.00.

2014-10-21  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:

23 september
21 oktober
18 november
och den 16 december
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-10-14  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:

16 september
14 oktober
och den 11 november
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-10-07  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
9 september
7 oktober
4 november
och den 2 december
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-09-23  Malmö
Samtalsgrupp för vuxna syskon »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:

23 september
21 oktober
18 november
och den 16 december
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-09-16  Malmö
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:

16 september
14 oktober
och den 11 november
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-09-09  Malmö
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
9 september
7 oktober
4 november
och den 2 december
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
 
Gemensam adventsträff den 9 december!
 
Varmt Välkomna!

2014-06-01  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-05-20  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-05-13  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-05-06  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-04-22  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-04-15  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-04-08  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-03-25  Malmö
Samtalsgrupper i VSFBs sektion i Malmö »

I VSFBs sektion i Malmö kan vi mötas i tre olika former av samtalsgrgupper.
 
En föräldragrupp för oss som mist späda barn, en för oss som mist barn och vuxna barn samt en för oss som syskon över 18 år.
 
Varje grupp träffas cirka en gång i månaden med uppehåll i juli.
 
Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
träffas:
8 april
och den 6 maj
Kontakt: malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
träffas:
15 april
och den 13 maj
Kontakt: baby.malmo@vsfb.se
 
Samtalsgrupp för vuxna syskon
träffas:
25 mars
22 april
och den 20 maj
Kontakt: syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Gemensam sommaravslutning den 1 juni!
 
Varmt Välkomna!

2014-01-14  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper:
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas:
14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april och den 6 maj
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas:
21 januari, 18 mars, 15 april och den 13 maj
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas:
28 januari, 25 februari, 25 mars, 22 april och den 20 maj
 
 
Gemensamt för grupperna:
Årsmöte den 18 februari kl 18
Gemensam terminsavslutning den1 juni
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.
 
 


 

2013-12-10  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-12-10  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-12-03  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-11-26  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-11-12  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-11-05  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-10-29  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-10-26  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-10-15  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-10-08  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-10-01  Malmö
Samtalsgrupper och egen sektion i Malmö »

VSFBs Malmösektion har tre olika samtalsgrupper :
 
Föräldrar till barn och vuxna barn.
Lena representerar gruppen. Nås på malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 3 september, 1 oktober, 29 oktober och den 26 november.
 
Spädbarnsföräldrar
Kristina representerar spädbarnsgruppen. Nås på baby.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 10 september, 8 oktober, 5 november och den 3 december.
 
Vuxna syskon
Vuxna syskon som förlorat syskon.
Jenny representerar syskongruppen
och nås på syskongruppen.malmo@vsfb.se
Gruppen träffas i höst:
tisdagarna den 17 september, 15 oktober, 12 november och
den 10 december.
 
Gemensamt för grupperna:
Vårt 5-årsjubileum den 26 oktober kl 14,00. Anmälan till malmo@vsfb.se
Adventsträff den 10 december klockan 18.
 
Varmt välkomna!
önskar Malmö-gruppen genom Kristina.

2013-06-02  Sommaravslutning
VSFBs Malmösektion hälsar välkomna till vår gemensamma sommaravslutning »

Välkommen till vår gemensamma Sommaravslutning den 2 juni 2013.
 
Boka dagen! Mer information kommer!
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-05-21  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 21 maj.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-05-21  Styrelsemöte
Styrelsemöte i Malmö sektionen »

Vi har styrelsemöte den 21 januari samt den 21 maj klockan 17.00.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-05-14  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagen den 14 maj.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-05-07  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
Välkomna till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den7 maj kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-04-23  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 23 april.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-04-16  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagen den 16 april.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-04-09  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
Välkomna till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 9 april kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-03-26  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 26 mars.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-03-19  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagen den 19 mars.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-03-12  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
Välkomna till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 12 mars kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-02-26  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 26 februari.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-02-19  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagen den 19 februari.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-02-12  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
Välkomna till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 12 februari kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-02-12  Årsmöte
Årsmöte i VSFBs Malmö sektion »

Vi har årsmöte den 12 februari klockan 17.00.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-01-29  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 29 januari.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2013-01-21  Styrelsemöte
Styrelsemöte i Malmö sektionen »

Vi har styrelsemöte den 21 januari samt den 21 maj klockan 17.00.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-12-11  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 11 december.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-12-04  Adventsträff
Adventsträff för alla malmögrupper. »

Den 4 december har vi den adventsträff som nu blivit tradition. Gäller alla malmögrupper.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-11-27  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
Välkomna till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 27 november kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-11-13  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 13 november.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-11-06  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagen den 6 november.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-10-30  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
Välkomna till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 30 oktober kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-05-22  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas:
 
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
och den 22 maj

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-05-15  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas under våren 2012:
 
24 januari
21 februari
20 mars
17 april
och den 15 maj
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-05-08  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen 10 januari för första gången för våren.
 
Resterande träffar under våren 2012 är:
14 februari
13 mars
10 april
och den 8 maj
 
kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-04-24  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas:
 
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
och den 22 maj

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-04-17  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas under våren 2012:
 
24 januari
21 februari
20 mars
17 april
och den 15 maj
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-04-10  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen 10 januari för första gången för våren.
 
Resterande träffar under våren 2012 är:
14 februari
13 mars
10 april
och den 8 maj
 
kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-03-20  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas under våren 2012:
 
24 januari
21 februari
20 mars
17 april
och den 15 maj
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-03-13  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen 10 januari för första gången för våren.
 
Resterande träffar under våren 2012 är:
14 februari
13 mars
10 april
och den 8 maj
 
kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-02-28  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas:
 
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
och den 22 maj

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-02-21  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas under våren 2012:
 
24 januari
21 februari
20 mars
17 april
och den 15 maj
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-02-14  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen 10 januari för första gången för våren.
 
Resterande träffar under våren 2012 är:
14 februari
13 mars
10 april
och den 8 maj
 
kl 18.00

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-01-31  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas:
 
31 januari
28 februari
27 mars
24 april
och den 22 maj

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2012-01-24  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas under våren 2012:
 
24 januari
21 februari
20 mars
17 april
och den 15 maj
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-12-13  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 13 december

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-12-06  Adventsträff
Adventsträff för alla malmögrupper. »

Den 6 december har vi den adventsträff som nu blivit tradition. Gäller alla malmögrupper.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-11-29  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen 29 november.

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-11-20  Minnesstund
Ljus minnesstund i Gärdslövs kyrka »

Ljus minnesstund för våra döda barn i Gärdslövs kyrka, Anderslövs församling den 20/11 14.00
 
Namnuppläsning, ljuständning och fika efteråt om man vill.
 
Varmt Välkomna!
 

2011-11-17  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas torsdagen den 17 november.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-11-08  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagaen den 8 november.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-11-01  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 1 november.

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-10-18  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 18 oktober.

Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-10-11  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagen den 11 oktober.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-10-04  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 4 oktober

Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-10-04  Styrelsemöte
Styrelsemöte »

Vi har styrelsemöte den 4:e oktober klockan 17.00.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-09-20  Samtalsgrupp för vuxna syskon
VSFBs Malmögrupp välkomnar till vår samtalsgrupp för vuxna syskon »

Välkommen till vår samtalsgrupp för vuxna syskon.
 
Vuxna syskon som förlorat syskon träffas tisdagen den 20 september
 
Vill du komma i kontakt med Syskongruppen kan du maila till syskongruppen.malmo@vsfb.se
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-09-13  Samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar
Välkommen till vår samtalsgrupp för spädbarnsföräldrar. »

Samtalsgrupp för Spädbarnsföräldrar

Kristina representerar spädbarnsgruppen på baby.malmo@vsfb.se
 
Vi träffas tisdagen den 13 september.
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.

2011-09-06  Samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
VSFBs Malmögrupp välkomnar föräldrar och vuxna syskon från Malmö med omnejd till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn »

Välkommen till vår samtalsgrupp för föräldrar till barn och vuxna barn
 
Föräldrar som förlorat barn i andra åldrar träffas tisdagen den 6 september.
 
Vill du komma i kontakt med gruppen kan du maila till malmo@vsfb.se
/Lena
 
Varmt välkomna!
Det finns information tillgänglig endast för medlemmar! Logga in för att läsa mer.